Shipping only to:  עברית   Russian-Eastern Europe   English-Eur   English-USA

Shipping only to Europe
 

To join the mailing list enter your e-mail address:
 Homepage  >>  חדש בעולם הקלפים
חדש בעולם הקלפים
 
סדנת המאמן היצירתי ב-21/8/20 בין 09:00 ל-12:00
( 21/08/2020,  יום שישי)
אומנות התנועה בתוך הפערים מה מקרב אותי להצלחה מה מרחיק אותי ממנה ומה יעזור לי לגשר על הפער. נחווה ונלמד טכניקות יצירתיות לעבודה אימונית בעזרת קלפים, זיהוי חוזקות, בניית תהליך, תקשורת יצירתית ומעצימה ויצירת גשר חוויתי המאפשר תנועה מעבר למוגבלות המילה.

סדנת קלפים טיפוליים 03/08/20 באבן יהודה בין 18:00-21:00
סדנת קלפים יצירתית ומיוחדת במינה... הזדמנות ללמוד הפעלות קלפים, טכניקות יצירתיות בנושא מעברים, שינויים וחוסן אישי... מפגש עם אמונות וגיוס כוחות, עבודה עם טקסטים כתובים בשילוב קלפים... שפע רעיונות יצירתיים
 Hatomer 11 St.    Even-Yehuda       Phone:  09-9550981       Mobile:  052-8359031        itzikcards@012.net.il